Zarządzenie Nr 259/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 10 grudnia 2009 r. w spawie zmiany Zraządzenia Nr 253/Z/2009 z dnia 12.11.2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/Z/2007 Wójta Gminy Malanów z dnia 28.11.2007 r. Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych