Zarządzenie Nr 257/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 26 listopada 2009 r. w spawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi przepisami na 2009 rok