Zarządzenie Nr 256/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 26 listopada 2009 r. w spawie przekazania informacji o zmianach w planach finansowych jednostek