Zarządzenie Nr 255/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 24 listopada 2009 r. w spawie ewidencji operacji gospodarczych związanych z  otrzymaniem pomocy na dofinansowanie operacji pt. "Adaptacja centrum wsi Grąbków na potzreby kulturalno-sportowe"