Zarządzenie Nr 243/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 14 września 2009 r. w spawie ewidencji operacji gospodarczych związanych z otrzymaniem środków na dofinansowanie Projektu pt. "Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego dla jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego OSP Malanów"