Zarządzenie Nr 239/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 31 sierpnia 2009 r. w spawie przekazania informacji o zmianach w planach finansowych jednostek