Zarządzenie Nr 208/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 kwietnia 2009 r. w spawie przekazania informacji o zmianach w planach finansowych jednostek