Zarządzenie Nr 207/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w spawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. kultury fizycznej i infrastruktury sportowej w Urzędzie Gminy w Malanowie oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru