Zarządzenie Nr 206/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 1 kwietnia 2009 r. w spawie zmiany Zarządzenia Nr 72/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 28 listopada 2007 r. Regulaminu Zakłądowego Funduszu Świadczeń Socjalnych