Zarządzenie Nr 205/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 30 marca 2009 r. w spawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Przedszkola w Malanowie