Zarządzenie Nr 204/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 27 marca 2009 r. w spawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi przepisami na 2009 rok