Zarządzenie Nr 203/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przekazania informacji o zmianach w planach finansowych jednostek