Zarządzenie Nr 202/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnym Przedszkolu w Malanowie