Zarządzenie Nr 201/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont