Zarządzenie Nr 187/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie komisji konkursowej w celu wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego i zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej