Zarządzenie Nr 188/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/Z/2007 Wójta Gminy Malanów z dnia 28.11.2007 r. Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych