Zarządzenie Nr 189/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i regulaminu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Malanowie