Zarządzenie Nr 190/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniach oraz sposób ich rozliczania