Zarządzenie Nr 191/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok