Zarządzenie Nr 192/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie przekazania informacji o zmianach w planach finansowych jednostek