Zarządzenie Nr 193/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego