Zarządzenie Nr 196/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Malanowie