Zarządzenie Nr 198/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Malanów oraz jednostki organizacyjne Gminy Malanów