Zarządzenie Nr 200/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia regulaminu jej pracy