Zarządzenie Nr 199/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dokumentacji pzryjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Malanowie