Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Dziadowicach

Poniżej do pobrania pełna treść ogłoszenia oraz zarządzenia