Wójt Gminy Malanów ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów w 2011 roku.

Treść zarządzenia i ogłoszenia do pobrania poniżej.