Uchwała Nr XXXIII/211/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/170/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie