Uchwała Nr XLIII/289/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grąbków