Uchwała Nr XLIII/285/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bibianna