Uchwała Nr XLI/261/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/156/08 Rady Gminy Malanów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów