Uchwała Nr XXXVII/249/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu pn. "Budowa drogi gminnej Grąbków-Targówka-Miłaczewek"