Uchwała Nr XXXV/239/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 13 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miłaczew