Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2013