Uchwała Nr V/37/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie powołania Ośrodka Sportu i Rekreacji