Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów