Protokół z z dnia 01.02.2011 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami dla miejscowości Malanów i Feliksów.