Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"