Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok