Obwieszczenia Wójta Gminy Malanów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Skarżyn – Kolonia.