OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

 

                Gmina Malanów zgodnie z art. 31b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ogłasza, że z dniem 22 marca 2013 roku przystępuje do dialogu technicznego poprzedzającego postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i transport odpadów stałych z terenu Gminy Malanów.

 

Podstawy i ramy prawne usługi: art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r, poz. 391, z późn. zm.)

 

Okres świadczenia usługi: 30 miesięcy.

 

Ilość mieszkańców: 6,523

 

Ilość gospodarstw domowych: około 1700

 

Deklarowana ilość śmieci mieszanych: przedział między 50 a 60 ton miesięcznie

 

Powierzchnia Gminy: 10717  ha

 

Adres transportu odpadów: Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw, Orli Staw 2, 62-834 Ceków

 

Kontakt dla chętnych do uczestnictwa w dialogu:          Rafał Kąciak

                                                                                                          zamowienia@malanow.pl

                                                                                                          tel. 63 288 30 83 wew. 39

                                                                                                          Godziny: 11:00 – 15:00