Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne  sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 roku