Uchwała Nr XXVI/163/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2012-2027