Uchwała Nr XXVI/162/2012 Rady Gmniny Malanów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok