Uchwała Nr XXVI/161/2012 Rady Gmniny Malanów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Malanów na lata 2013-2027