Uchwała Nr XXVI/160/2012 Rady Gmniny Malanów z dnia 19.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Sali Sportowej w Malanowie ul. Parkowa 29