Uchwała Nr XXVI/159/2012 Rady Gmniny Malanów z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/43/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 28.04.2011 r. w sprawie powołania Ośrodka Sportu i Rekreacji