Uchwała Nr XXVI/158/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 19.12.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kotwasice w granicy drogi Kotwasice - Zygmuntówek