Uchwała Nr XXVI/157/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 19.12.2012 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego