Uchwała Nr XXVI/156/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 19.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok